Autogenous pericardial angioplasty for thymic malignancies: a narrative review

Hui-Jiang Gao, Guo-Dong Shi, Mao-Jie Pan, Xiao-Tong Liu, Yu-Cheng Wei